Dieter A. ROTH- több mint csupán üzlet

Rólunk

Dieter Artur Roth 1979-ben alapította a vállalkozást, fő tevékenységként eredetileg rozsdamentes acél tömlők és kompenzátorok eladását és kereskedelmét kitűzve. Az 1980-as évek közepén kezdett a cég saját termékeket előállítani körülbelül 10 alkalmazottal. A rákövetkező években lendületes növekedésnek indult, és hirtelen megnőtt az igény a termelési kapacitás bővítésére. 1992-ben avattak fel egy új üzemépületet irodákkal és gyártócsarnokokkal Kelternben, és máig is ez szolgál a ROTH Csoport székhelyéül. 1996-ban alapították meg az első leányvállalatot Magyarországon, Csornán. A ROTH Csoport ma már csaknem 100 munkavállalónak ad munkát.

A látomásunk

Üzletünk alapja az erős és időtálló kapcsolat a megrendelőinkkel. További fontos pillért jelentenek a rövid idő alatt elkészített egyedi tervek és a jó minőségű termékek megfizethető áron. Szakmaiságunkkal, állandó és folyamatos fejlődéssel, valamint műszaki újításokkal értékeket akarunk teremteni.

roth old

Minőségi kötelezettségvállalás

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk minőségirányítási rendszerünk iránt, ahol is a minőség áll az üzleti tevékenységünk középpontjában. A fő hangsúlyt a vevői megelégedettségre helyezzük, és a belső és külső igényeket határidőre és minőségi kompromisszumok nélkül teljesítjük. Szolgáltatásaink minőségét igazolja elégedett vevőink magas száma a világ minden pontján , akárcsak a különböző szabványaink és megszerzett tanúsítványaink.

Folyamatos fejlesztés

A folyamatos javítás minőségirányítási stratégiánk egyik legfontosabb eleme és szervezetünk állandó célja. Vállalatvezetésünk támogatja a folyamatos javítás folyamatait és biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. Azt jelenti, hogy napi tevékenysége során mindenkinek keresnie kell azokat a módokat, ahogyan a folyamatokat és rendszereket javítani lehet, ahogyan azokat hatékonyabbá és hatásosabbá lehet tenni. A folyamatos javításnak döntő szerepe van abban, hogy biztosítható legyen, hogy vevőink, beszállítóink, munkatársaink és általában a társadalom igényeit kielégítsük, mind a jelenben, mind pedig a jövőben.

de  |  en  |  hu  |  ro
Diese Website verwendet Cookie-Dateien, um Ihr Surferlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Richtlinien mit den neuesten Änderungen aktualisiert haben, die in der Verordnung (EU) 2016/679 [DSGVO] zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr vorgeschlagen wurden. Bitte nehmen Sie sich die notwendige Zeit, um den Inhalt unserer zu lesen und zu verstehen Cookie-irányelvek és Adatvédelmi előírások . Wenn Sie weiterhin auf unserer Website surfen, bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß den oben genannten Richtlinien akzeptieren. Wir erinnern Sie daran, dass Sie die Einstellungen der Cookie-Dateien jederzeit ändern können, indem Sie den Anweisungen in den folgen Cookie-irányelvek .

Home / Rólunk
Vezető német gyártó
tágulási hézagok és hullámos tömlők