Speciális tervzésű kompenzátorok

Ebben a szakaszban az egyedi alkalmazásokhoz készült szerkezeteket foglaltuk össze: különböző szerkezetű és formájú táguláskiegyenlítő elemek a vastagrétegű egy- vagy többmenetes kialakítástól a nyomáskiegyenlített vagy dilatációs elemekig, egyenes vonalú vagy könyökcsöves kialakítással.

Konstruktív típusok

M-Line | vevőspecifikus program LENS-kompenzátorokra

M-LENS típus

Vastag falú (egytengelyes vagy többtengelyes) kompenzátor karima szereléséhez vagy hegesztéséhez a csővezetékbe.

Opcionálisan kapható belső vezetőcsővel, gumiharangvédelemként és a nagyobb stabilitás érdekében.


M-LENS típus
Több >
Termék adatlap
Brosúra kategória [.pdf]
Szerelés & karbantartás

M-Line | vevőspecifikus program nyomáskiegyenlítő kompenzátorokra

MPB típus

Nyomáskompenzált kompenzátor karima rögzítéséhez vagy hegesztéshez a csővezetékben.

Opcionálisan kapható belső vezetőcsővel, gumiharangvédelemként és a fokozott stabilitás érdekében.


MPB típus
Több >
Termék adatlap
Brosúra kategória [.pdf]
Szerelés & karbantartás
de  |  en  |  hu  |  ro
Diese Website verwendet Cookie-Dateien, um Ihr Surferlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Richtlinien mit den neuesten Änderungen aktualisiert haben, die in der Verordnung (EU) 2016/679 [DSGVO] zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr vorgeschlagen wurden. Bitte nehmen Sie sich die notwendige Zeit, um den Inhalt unserer zu lesen und zu verstehen Cookie-irányelvek és Adatvédelmi előírások . Wenn Sie weiterhin auf unserer Website surfen, bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß den oben genannten Richtlinien akzeptieren. Wir erinnern Sie daran, dass Sie die Einstellungen der Cookie-Dateien jederzeit ändern können, indem Sie den Anweisungen in den folgen Cookie-irányelvek .

Home / Speciális tervzésű kompenzátorok